تعمیرات درب اتوماتیک شیشه ای – تعمیر جک پارکینگ ممکن است نیاز به مراحل خاصی داشته باشد. در زیر، مراحلی که می‌توانید برای تعمیرات درب اتوماتیک شیشه‌ای و تعمیر جک پارکینگ انجام دهید آمده است:

تعمیرات درب اتوماتیک شیشه‌ای:

 1. بررسی سیستم برق:

  بررسی کنید که درب به منبع برق وصل است و سیستم برق به درستی کار می‌کند. اگر دکمه کنترل درب دارید، عملکرد آن را نیز بررسی کنید.

 2. بررسی موتور و مکانیک:

  بررسی کنید که موتور درب به درستی کار می‌کند. ممکن است نیاز به تنظیم یا تعویض داشته باشد. همچنین، مکانیک درب را نیز بررسی کنید.

 3. بررسی سیستم سنسورها:

  سنسورهای موجود برای تشخیص موانع و افراد در مسیر درب را بررسی کنید. اگر سنسورها کثیف یا خراب هستند، ممکن است درب به درستی عمل نکند.

 4. بررسی قطعات مکانیکی:

  لوله‌ها، ریل‌ها، قفل‌ها و قطعات دیگر مکانیکی درب را بررسی کنید و از وضعیت آنها اطمینان حاصل کنید.

 5. بررسی سیستم ایمنی:

  اگر درب دارای سیستم ایمنی برای تشخیص اشیاء و افراد در مسیر خود است، مطمئن شوید که آن به درستی کار می‌کند و هرگونه مشکل در آن را برطرف کنید.

 6. بررسی کابل‌ها و اتصالات:

  سیم‌کشی و اتصالات الکتریکی را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که هیچ کدام از آنها دچار خرابی نیستند.

 

تعمیرات درب اتوماتیک شیشه ای – تعمیر جک پارکینگ

تعمیر جک پارکینگ:

 1. بررسی نشتی روغن:
  • اگر جک هیدرولیکی دارید، نشتی روغن را بررسی کنید و هرگونه نشتی را تعمیر یا قطعات تخریب‌شده را تعویض کنید.
 2. بررسی قطعات مکانیکی جک:
  • سیلندرها، شیرها و قطعات دیگر مکانیکی جک را بررسی کنید و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید.
 3. بررسی سیستم هیدرولیکی:
  • سیستم هیدرولیکی را بررسی کرده و از نقصی در آن اطمینان حاصل کنید. اگر نیاز به تعویض یا تعمیر دارید، انجام دهید.
 4. تنظیم فشار:

  فشار هیدرولیک جک را با توجه به دستورات تولید کننده تنظیم کنید.

 5. تعویض قطعات خراب:

  هر قطعه‌ای که دچار خرابی شده باشد را تعویض کنید. این ممکن است شامل سیلندرها، شیرها، لوله‌ها یا قطعات دیگر باشد.

 6. بررسی نحوه حرکت جک:

  نحوه حرکت جک و وضعیت آن را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که به درستی عمل می‌کند.

 7. بررسی سیستم کنترلی:

  سیستم کنترلی جک را بررسی کنید و از صحت کارکرد آن اطمینان حاصل کنید. اگر نیاز به تعویض دارید، عمل کنید.

 

تعمیرات درب اتوماتیک شیشه ای - تعمیر جک پارکینگ

برای هر دو مورد، در صورت عدم اطمینان یا در صورت نیاز به تعمیرات پیشرفته‌تر، بهتر است یک تعمیرکار متخصص یا نماینده تعمیراتی از تولید کننده را به کمک بخوانید. توجه داشته باشید که تعمیرات نادرست باعث آسیب شود

تعمیر درب اتوماتیک شیشه‌ای:

 1. تشخیص مشکل:

  ابتدا مشکلات و علت‌های احتمالی در عملکرد درب را تشخیص دهید. این مشکلات می‌توانند شامل نشتی روغن، کابل‌ها و اتصالات برقی خراب، سنسورهای معیوب، مشکلات مکانیکی و… باشند.

 2. بهره‌برداری از دفترچه راهنما:

  دفترچه راهنمای تولید کننده به شما راهنمایی‌های مفصلی در مورد تعمیر و نگهداری درب اتوماتیک ارائه می‌دهد. از آن استفاده کنید تا مشکلات را تشخیص دهید.

 3. تعمیر یا تعویض سنسورها:

  اگر سنسورهای تشخیص موانع یا سنسورهای دیگر درب معیوب هستند، آنها را تعمیر یا تعویض کنید.

 4. تعمیر مکانیکی:

  اگر مشکلات مکانیکی وجود دارد، مثل قفل‌ها، لوله‌ها، ریل‌ها یا دستگاه‌های مشابه، آنها را تعمیر کنید.

 5. تعمیر سیستم هیدرولیکی:

  اگر درب دارای سیستم هیدرولیکی است و مشکل در آن وجود دارد، نشتی روغن را تعمیر کنید و فشار را تنظیم کنید.

 6. تعمیر موتور:

  اگر موتور درب دچار مشکل شده، آن را تعمیر یا تعویض کنید.

 7. تعمیر سیستم کنترلی:

  اگر سیستم کنترلی درب مشکل دارد، آن را تعمیر یا تعویض کنید.

 8. تست عملکرد:

  پس از انجام تعمیرات، درب را تست کنید تا از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید.

تعمیر جک پارکینگ:

 1. تشخیص مشکل:

  ابتدا مشکلات و علت‌های احتمالی در عملکرد جک پارکینگ را تشخیص دهید. این مشکلات می‌توانند شامل نشتی روغن، کابل‌ها و اتصالات برقی خراب، مشکلات مکانیکی و… باشند.

 2. تعمیر یا تعویض سیستم هیدرولیکی:

  اگر جک دارای سیستم هیدرولیکی است و مشکل در آن وجود دارد، نشتی روغن را تعمیر کنید و فشار را تنظیم کنید.

 3. تعمیر مکانیکی:

  اگر مشکلات مکانیکی وجود دارد، مثل قفل‌ها، لوله‌ها، ریل‌ها یا دستگاه‌های مشابه، آنها را تعمیر کنید.

 4. تعمیر کنترل کننده:

  اگر کنترل کننده جک مشکل دارد، آن را تعمیر یا تعویض کنید.

 5. تعمیر سیم‌کشی و اتصالات:

  بررسی کنید که سیم‌کشی و اتصالات الکتریکی به درستی متصل و کابل‌ها نادرست نیافته باشند.

 6. تست عملکرد:

  پس از انجام تعمیرات، جک پارکینگ را تست کنید تا از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید.

اگر نمی‌توانید مشکل را پیدا کنید یا نیاز به تعمیرات پیشرفته دارید، بهتر است به تعمیرکاران تخصصی و متخصص در تعمیر درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای و جک پارکینگ مراجعه کنید.